Prehľad o organizácii
"ANTO" s.r.o.
Hronsecká cesta 94, 974 01 Hronsek
36051047
2021599723
Nemá
nezistený
24.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7391/S
13,2 tis. €
208,1 %
2023/2022
33,5 tis. €
40,6 %
2023/2022
0,26
177,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk "ANTO" s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby "ANTO" s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
34 tis. €
32 tis. €
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
transparex.sk
7,35
0,96
n/a
24,4

Zisk pred zdanením "ANTO" s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA "ANTO" s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod "ANTO" s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "ANTO" s.r.o.


Konateľ "ANTO" s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. "ANTO" s.r.o.


Predmet činnosti "ANTO" s.r.o.


Kataster "ANTO" s.r.o.


Skrátené výkazy "ANTO" s.r.o.