Prehľad o organizácii
"ANTO" s.r.o.
Hronsecká cesta 94, 974 01 Hronsek
36051047
2021599723
Nemá
nezistený
24.10.2001
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,34
-0,34
50,48
2 %
-12,2 tis. €
-13,3 %
2022/2021
23,8 tis. €
0 %
2022/2021
-0,34
-50,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk "ANTO" s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby "ANTO" s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
transparex.sk
5,36
0,98
n/a
50,48

Zisk pred zdanením "ANTO" s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA "ANTO" s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod "ANTO" s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "ANTO" s.r.o.


Konateľ "ANTO" s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. "ANTO" s.r.o.


Predmet činnosti "ANTO" s.r.o.


Kataster "ANTO" s.r.o.


Skrátené výkazy "ANTO" s.r.o.