Prehľad o organizácii
SProcare s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto
36051063
2021602110
SK2021602110
nezistený
24.10.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 124045/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SProcare s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby SProcare s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,66
0,98
n/a
61,26

Zisk pred zdanením SProcare s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA SProcare s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SProcare s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SProcare s.r.o.


Konateľ SProcare s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SProcare s.r.o.


Predmet činnosti SProcare s.r.o.


Kataster SProcare s.r.o.


Skrátené výkazy SProcare s.r.o.