Prehľad o organizácii
P.T.M.K., s.r.o.
985 26 Málinec
36051071
Nemá
26.10.2001
19.07.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod P.T.M.K., s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P.T.M.K., s.r.o.


Konateľ P.T.M.K., s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P.T.M.K., s.r.o.


Predmet činnosti P.T.M.K., s.r.o.


Kataster P.T.M.K., s.r.o.