Prehľad o organizácii
EasyTech SK s.r.o., v likvidácii
Sokolská 23, 900 01 Modra
36051101
2020095209
Nemá
nezistený
30.10.2001
29.11.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Konateľ EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Likvidátor EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Kataster EasyTech SK s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy EasyTech SK s.r.o., v likvidácii