Prehľad o organizácii
ROLLA Slovakia s.r.o.
Námestie SNP 10, 974 01 Banská Bystrica
36051110
Nemá
nezistený
30.10.2001
12.08.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ROLLA Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROLLA Slovakia s.r.o.


Konateľ ROLLA Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROLLA Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti ROLLA Slovakia s.r.o.


Kataster ROLLA Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy ROLLA Slovakia s.r.o.