Prehľad o organizácii
KLM DREVOTRADE s.r.o.
Námestie SNP 2, 974 01 Banská Bystrica
36051136
Nemá
31.10.2001
28.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KLM DREVOTRADE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KLM DREVOTRADE s.r.o.


Konateľ KLM DREVOTRADE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KLM DREVOTRADE s.r.o.


Predmet činnosti KLM DREVOTRADE s.r.o.


Kataster KLM DREVOTRADE s.r.o.