Prehľad o organizácii
COOMP-MK s.r.o.
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava
36051144
2020069920
Nemá
nezistený
31.10.2001
24.07.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod COOMP-MK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOMP-MK s.r.o.


Konateľ COOMP-MK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. COOMP-MK s.r.o.


Predmet činnosti COOMP-MK s.r.o.


Kataster COOMP-MK s.r.o.


Skrátené výkazy COOMP-MK s.r.o.