Prehľad o organizácii
HS trade, s.r.o.
Partizánska 1465, 962 05 Hriňová
36051161
2020072593
SK2020072593
3-4 zamestnanci
05.11.2001
Čistenie odpad.vôd
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,26
1,78
45,5 %
-6,12 tis. €
-151,1 %
2022/2021
123 tis. €
-21 %
2022/2021
-0,14
-300,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby HS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
3,57
0,55
0,12
2,2

Zisk pred zdanením HS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA HS trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HS trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HS trade, s.r.o.


Konateľ HS trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HS trade, s.r.o.


Predmet činnosti HS trade, s.r.o.


Kataster HS trade, s.r.o.


Skrátené výkazy HS trade, s.r.o.