Prehľad o organizácii
HS trade, s.r.o.
Partizánska 1465, 962 05 Hriňová
36051161
2020072593
SK2020072593
3-4 zamestnanci
05.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7403/S
-7,9 tis. €
-29,2 %
2023/2022
124 tis. €
0,7 %
2023/2022
-0,22
-56,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HS trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby HS trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
2,38
0,44
0,11
1,68

Zisk pred zdanením HS trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA HS trade, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HS trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HS trade, s.r.o.


Konateľ HS trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HS trade, s.r.o.


Predmet činnosti HS trade, s.r.o.


Kataster HS trade, s.r.o.


Skrátené výkazy HS trade, s.r.o.