Prehľad o organizácii
SILIUS, spol.s.r.o.
Tatranská 8, 974 01 Banská Bystrica
36051217
2020095231
Nemá
nezistený
07.11.2001
06.12.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SILIUS, spol.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SILIUS, spol.s.r.o.


Konateľ SILIUS, spol.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SILIUS, spol.s.r.o.


Predmet činnosti SILIUS, spol.s.r.o.


Kataster SILIUS, spol.s.r.o.


Skrátené výkazy SILIUS, spol.s.r.o.