Prehľad o organizácii
MULTI, s.r.o.
Slnečná 60, 974 01 Banská Bystrica
36051233
2021600757
Nemá
nezistený
08.11.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MULTI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MULTI, s.r.o.


Konateľ MULTI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MULTI, s.r.o.


Predmet činnosti MULTI, s.r.o.


Kataster MULTI, s.r.o.


Skrátené výkazy MULTI, s.r.o.