Prehľad o organizácii
MULTI, s.r.o.
Slnečná 60, 974 01 Banská Bystrica
36051233
2021600757
Nemá
nezistený
08.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7414/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MULTI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MULTI, s.r.o.


Konateľ MULTI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MULTI, s.r.o.


Predmet činnosti MULTI, s.r.o.


Kataster MULTI, s.r.o.


Skrátené výkazy MULTI, s.r.o.