Prehľad o organizácii
Capricom, s.r.o.
Hlavná 1, 984 01 Lučenec
36051241
2020082284
SK2020082284
nezistený
08.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7415/S
-3,72 tis. €
10,8 %
2023/2022
N/A
-0,29
4,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Capricom, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Capricom, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,82
0,93
n/a
268,08

Zisk pred zdanením Capricom, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Capricom, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Capricom, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Capricom, s.r.o.


Konateľ Capricom, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Capricom, s.r.o.


Predmet činnosti Capricom, s.r.o.


Kataster Capricom, s.r.o.


Skrátené výkazy Capricom, s.r.o.