Prehľad o organizácii
Capricom, s.r.o.
Hlavná 1, 984 01 Lučenec
36051241
2020082284
SK2020082284
nezistený
08.11.2001
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,3
-0,33
0,76
8,5 %
-4,17 tis. €
10,6 %
2022/2021
N/A
-0,3
-16,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Capricom, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Capricom, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,92
0,91
n/a
8,41

Zisk pred zdanením Capricom, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Capricom, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Capricom, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Capricom, s.r.o.


Konateľ Capricom, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Capricom, s.r.o.


Predmet činnosti Capricom, s.r.o.


Kataster Capricom, s.r.o.


Skrátené výkazy Capricom, s.r.o.