Prehľad o organizácii
OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "
Slávikova 781, 962 61 Dobrá Niva
36051268
2020069975
Nemá
nezistený
12.11.2001
27.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Konateľ OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Likvidátor OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Člen dozorného orgánu OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Predmet činnosti OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Kataster OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "


Skrátené výkazy OBECNÁ PÍLA Dobrá Niva s.r.o. " v likvidácii "