Prehľad o organizácii
STENDREZ s. r. o.
Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom
36051276
2021601560
Nemá
nezistený
12.11.2001
06.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STENDREZ s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STENDREZ s. r. o.


Konateľ STENDREZ s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STENDREZ s. r. o.


Predmet činnosti STENDREZ s. r. o.


Kataster STENDREZ s. r. o.


Skrátené výkazy STENDREZ s. r. o.