Prehľad o organizácii
NEKST, s.r.o.
Námestie republiky 20, 984 01 Lučenec
36051284
2021601978
SK2021601978
2 zamestnanci
12.11.2001
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,21
3,87
1,03
131,2 %
-4,99 tis. €
-370,7 %
2022/2021
40,1 tis. €
-7,9 %
2022/2021
-1,21
-780,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NEKST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby NEKST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
-0,19
-0,31
n/a
0,76

Zisk pred zdanením NEKST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA NEKST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NEKST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEKST, s.r.o.


Konateľ NEKST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEKST, s.r.o.


Predmet činnosti NEKST, s.r.o.


Kataster NEKST, s.r.o.


Skrátené výkazy NEKST, s.r.o.