Prehľad o organizácii
Digiland s.r.o.
Bakalárska 1, 971 01 Prievidza
36051292
2021604277
SK2021604277
nezistený
12.11.2001
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
-0,06
0,39
161,6 %
4,63 tis. €
0 %
2021/2020
76,4 tis. €
0 %
2021/2020
0,04
0 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Digiland s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Digiland s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,62
0,03
0,6

Zisk pred zdanením Digiland s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Digiland s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Digiland s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Digiland s.r.o.


Konateľ Digiland s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Digiland s.r.o.


Predmet činnosti Digiland s.r.o.


Kataster Digiland s.r.o.


Skrátené výkazy Digiland s.r.o.