Prehľad o organizácii
Digiland s.r.o.
Bakalárska 1, 971 01 Prievidza
36051292
2021604277
SK2021604277
nezistený
12.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 17646/R
4,76 tis. €
5,9 %
2022/2021
85,8 tis. €
-4,6 %
2022/2021
0,07
22,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Digiland s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Digiland s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
1,22
0,82
0,05
0,6

Zisk pred zdanením Digiland s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Digiland s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Digiland s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Digiland s.r.o.


Konateľ Digiland s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Digiland s.r.o.


Predmet činnosti Digiland s.r.o.


Kataster Digiland s.r.o.


Skrátené výkazy Digiland s.r.o.