Prehľad o organizácii
Skalova firma s.r.o.
Rulandská 1731/13, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
36051306
2021600900
SK2021600900
nezistený
13.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 58911/V
-3,48 tis. €
-2 680,7 %
2022/2021
4 tis. €
-63 %
2022/2021
-0,48
-4 420,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Skalova firma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Skalova firma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,95
0,9
n/a
10,13

Zisk pred zdanením Skalova firma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Skalova firma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Skalova firma s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Skalova firma s.r.o.


Konateľ Skalova firma s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Skalova firma s.r.o.


Predmet činnosti Skalova firma s.r.o.


Kataster Skalova firma s.r.o.


Skrátené výkazy Skalova firma s.r.o.