Prehľad o organizácii
APOX, s.r.o.
Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen
36051306
2021600900
SK2021600900
1 zamestnanec
13.11.2001
Poraden.týk.sa počítačov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,48
-0,53
10,13
9,9 %
-3,48 tis. €
-2 680,7 %
2022/2021
4 tis. €
-63 %
2022/2021
-0,48
-4 420,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk APOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby APOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,95
0,9
n/a
10,13

Zisk pred zdanením APOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA APOX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod APOX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie APOX, s.r.o.


Konateľ APOX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. APOX, s.r.o.


Predmet činnosti APOX, s.r.o.


Kataster APOX, s.r.o.


Skrátené výkazy APOX, s.r.o.