Prehľad o organizácii
STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.
966 02 Vyhne
36051314
2020082295
Nemá
nezistený
13.11.2001
31.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Konateľ STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Predstavenstvo STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Člen dozorného orgánu STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Jediný akcionár a.s. STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Predmet činnosti STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Kataster STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.


Skrátené výkazy STREDOSLOVENSKÉ STROJÁRNE SITNO, a.s.