Prehľad o organizácii
MP-ČADIČ, s.r.o.
Fiľakovská cesta 22, 984 01 Lučenec
36051322
2021598865
Nemá
nezistený
14.11.2001
25.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MP-ČADIČ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MP-ČADIČ, s.r.o.


Konateľ MP-ČADIČ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MP-ČADIČ, s.r.o.


Predmet činnosti MP-ČADIČ, s.r.o.


Kataster MP-ČADIČ, s.r.o.


Skrátené výkazy MP-ČADIČ, s.r.o.