Prehľad o organizácii
AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
36051331
2021604332
Nemá
nezistený
16.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146216/B
882 €
65,8 tis. €
0,05
N/A
N/A

Zisk AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


2014
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


2014
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,05
-0,73
0,05
3,57

Zisk pred zdanením AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


2014
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


2014
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Konateľ AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Kataster AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AB - CENTRUM, s.r.o. v likvidácii