Prehľad o organizácii
PRP - SLOVAKIA s.r.o.
M.R.Štefánika 445, 981 01 Hnúšťa
36051349
2020075739
Nemá
16.11.2001
02.10.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Kataster PRP - SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy PRP - SLOVAKIA s.r.o.