Prehľad o organizácii
VIMAR s.r.o.
Marka Čulena 25, 974 01 Banská Bystrica
36051373
2021604354
Nemá
nezistený
16.11.2001
Výroba parných kotlov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
111,72
0,8 %
22 €
-94,6 %
2021/2020
8,1 tis. €
-19 %
2021/2020
0
-94,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VIMAR s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby VIMAR s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,99
n/a
111,72

Zisk pred zdanením VIMAR s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA VIMAR s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VIMAR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VIMAR s.r.o.


Konateľ VIMAR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VIMAR s.r.o.


Predmet činnosti VIMAR s.r.o.


Kataster VIMAR s.r.o.


Skrátené výkazy VIMAR s.r.o.