Prehľad o organizácii
POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"
980 02 Jesenské
36051381
2021601428
Nemá
nezistený
16.11.2001
17.08.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-33 €
54,2 %
2019/2018
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
-30 €
-40 €
-50 €
-60 €
-70 €
-80 €
transparex.sk

EBITDA POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy POLIKLINIKA AB, s.r.o. "v likvidácii"