Prehľad o organizácii
bauris, s.r.o.
Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota
36051411
2020075783
SK2020075783
nezistený
19.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7432/S
-3,24 tis. €
-38 %
2022/2021
36,6 tis. €
18,3 %
2022/2021
-0,05
-45,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk bauris, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby bauris, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
9,58
0,96
0,12
23,63

Zisk pred zdanením bauris, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA bauris, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod bauris, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie bauris, s.r.o.


Konateľ bauris, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. bauris, s.r.o.


Predmet činnosti bauris, s.r.o.


Kataster bauris, s.r.o.


Skrátené výkazy bauris, s.r.o.