Prehľad o organizácii
QARK, s.r.o.
Jókaiho 121/16, 984 01 Lučenec
36051438
2021599129
Nemá
nezistený
20.11.2001
15.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod QARK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie QARK, s.r.o.


Konateľ QARK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. QARK, s.r.o.


Predmet činnosti QARK, s.r.o.


Kataster QARK, s.r.o.


Skrátené výkazy QARK, s.r.o.