Prehľad o organizácii
CLASSIC STYLE, s.r.o.
Tomášovce 435, 985 56 Tomášovce
36051446
2021599151
Nemá
nezistený
20.11.2001
03.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CLASSIC STYLE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CLASSIC STYLE, s.r.o.


Konateľ CLASSIC STYLE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CLASSIC STYLE, s.r.o.


Predmet činnosti CLASSIC STYLE, s.r.o.


Kataster CLASSIC STYLE, s.r.o.


Skrátené výkazy CLASSIC STYLE, s.r.o.