Prehľad o organizácii
ASCOMP spol.s r.o.
ČSA 67/21, 962 31 Sliač
36051454
2021602033
SK2021602033
150-199 zamestnancov
20.11.2001
Činnosti herní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,18
-0,42
0,1
58,4 %
-954 tis. €
-50,7 %
2021/2020
10,8 mil. €
-15,1 %
2021/2020
-0,18
-41,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ASCOMP spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby ASCOMP spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
1,33
0,42
0,33
17,83

Zisk pred zdanením ASCOMP spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA ASCOMP spol.s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ASCOMP spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASCOMP spol.s r.o.


Konateľ ASCOMP spol.s r.o.


Člen dozorného orgánu ASCOMP spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ASCOMP spol.s r.o.


Predmet činnosti ASCOMP spol.s r.o.


Kataster ASCOMP spol.s r.o.


Skrátené výkazy ASCOMP spol.s r.o.