Prehľad o organizácii
ASCOMP spol.s r.o.
ČSA 67/21, 962 31 Sliač
36051454
2021602033
SK2021602033
150-199 zamestnancov
20.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7436/S
960 tis. €
200,6 %
2022/2021
20,5 mil. €
89 %
2022/2021
0,12
168,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ASCOMP spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby ASCOMP spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
transparex.sk
1,9
0,4
0,24
5,92

Zisk pred zdanením ASCOMP spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA ASCOMP spol.s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ASCOMP spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASCOMP spol.s r.o.


Konateľ ASCOMP spol.s r.o.


Člen dozorného orgánu ASCOMP spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ASCOMP spol.s r.o.


Predmet činnosti ASCOMP spol.s r.o.


Kataster ASCOMP spol.s r.o.


Skrátené výkazy ASCOMP spol.s r.o.