Prehľad o organizácii
ALMAZ a.s.
Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda
36051462
2020085155
Nemá
nezistený
21.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10520/T
-310 €
43 %
2022/2021
N/A
-0,02
43,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALMAZ a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby ALMAZ a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,44
n/a
3,73

Zisk pred zdanením ALMAZ a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

EBITDA ALMAZ a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 €
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALMAZ a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMAZ a.s.


Predstavenstvo ALMAZ a.s.


Člen dozorného orgánu ALMAZ a.s.


Jediný akcionár a.s. ALMAZ a.s.


Prokurista ALMAZ a.s.


Predmet činnosti ALMAZ a.s.


Kataster ALMAZ a.s.


Skrátené výkazy ALMAZ a.s.