Prehľad o organizácii
ALMAZ a.s.
Bratislavská 14, 929 01 Dunajská Streda
36051462
2020085155
SK2020085155
nezistený
21.11.2001
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,07
0,01
53,6 %
-544 €
-75,5 %
2021/2020
N/A
-0,03
-76,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ALMAZ a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby ALMAZ a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,46
n/a
4,06

Zisk pred zdanením ALMAZ a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

EBITDA ALMAZ a.s.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 €
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ALMAZ a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALMAZ a.s.


Predstavenstvo ALMAZ a.s.


Člen dozorného orgánu ALMAZ a.s.


Jediný akcionár a.s. ALMAZ a.s.


Prokurista ALMAZ a.s.


Predmet činnosti ALMAZ a.s.


Kataster ALMAZ a.s.


Skrátené výkazy ALMAZ a.s.