Prehľad o organizácii
M&M staving BB s.r.o.
Lipová 12, 974 09 Banská Bystrica
36051471
2020089687
Nemá
1 zamestnanec
21.11.2001
Administr-kancelár.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,09
1,12
89,5 %
81 €
912,5 %
2021/2020
17 tis. €
72,8 %
2021/2020
0,01
383,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk M&M staving BB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby M&M staving BB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
0,13
0,11
n/a
1,12

Zisk pred zdanením M&M staving BB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA M&M staving BB s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod M&M staving BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M&M staving BB s.r.o.


Konateľ M&M staving BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M&M staving BB s.r.o.


Predmet činnosti M&M staving BB s.r.o.


Kataster M&M staving BB s.r.o.


Skrátené výkazy M&M staving BB s.r.o.