Prehľad o organizácii
M&M staving BB s.r.o.
Lipová 12, 974 09 Banská Bystrica
36051471
2020089687
Nemá
1 zamestnanec
21.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7442/S
721 €
93,3 %
2023/2022
22,1 tis. €
-20 %
2023/2022
0,17
412,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk M&M staving BB s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby M&M staving BB s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
0,29
0,45
n/a
1,86

Zisk pred zdanením M&M staving BB s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA M&M staving BB s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod M&M staving BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M&M staving BB s.r.o.


Konateľ M&M staving BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M&M staving BB s.r.o.


Predmet činnosti M&M staving BB s.r.o.


Kataster M&M staving BB s.r.o.


Skrátené výkazy M&M staving BB s.r.o.