Prehľad o organizácii
AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica
36051497
2020075728
Nemá
nezistený
23.11.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Konateľ AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Likvidátor AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Predmet činnosti AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Kataster AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"


Skrátené výkazy AGRO EFFECT, spol. s r.o. " v likvidácii"