Prehľad o organizácii
NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Podkonice 337, 976 41 Podkonice
36051501
2021611394
Nemá
nezistený
23.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7445/S
-8,34 tis. €
9 %
2022/2021
6,26 tis. €
-43,4 %
2022/2021
-0,16
-83,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,15
0,27
1
0,17

Zisk pred zdanením NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Konateľ NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Predmet činnosti NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Kataster NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Skrátené výkazy NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.