Prehľad o organizácii
NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.
Podkonice 337, 976 41 Podkonice
36051501
2021611394
Nemá
1 zamestnanec
23.11.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,09
4,72
7,4 %
-9,17 tis. €
7,2 %
2021/2020
11,1 tis. €
-9,3 %
2021/2020
-0,09
-7,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
14,94
0,93
1,08
7,67

Zisk pred zdanením NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Konateľ NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Predmet činnosti NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Kataster NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.


Skrátené výkazy NERA SLOVAKIA spol. s.r.o.