Prehľad o organizácii
KSTL Piesok, s.r.o.
Gerlachovská 5, 010 08 Žilina
36051527
2020095264
Nemá
nezistený
26.11.2001
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
6,7
0,77
98,8 %
6,44 tis. €
-33 %
2022/2021
26,7 tis. €
55 %
2022/2021
0,08
-27,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KSTL Piesok, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KSTL Piesok, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,04
0,01
n/a
0,78

Zisk pred zdanením KSTL Piesok, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KSTL Piesok, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KSTL Piesok, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KSTL Piesok, s.r.o.


Konateľ KSTL Piesok, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KSTL Piesok, s.r.o.


Predmet činnosti KSTL Piesok, s.r.o.


Kataster KSTL Piesok, s.r.o.


Skrátené výkazy KSTL Piesok, s.r.o.