Prehľad o organizácii
RJ Group, s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
36051543
2021604178
SK2021604178
3-4 zamestnanci
21.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18862/R
17,4 tis. €
187,4 %
2022/2021
46,1 tis. €
44,1 %
2022/2021
0,04
141,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RJ Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RJ Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,34
0,76
0,53

Zisk pred zdanením RJ Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA RJ Group, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RJ Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RJ Group, s.r.o.


Konateľ RJ Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RJ Group, s.r.o.


Predmet činnosti RJ Group, s.r.o.


Kataster RJ Group, s.r.o.


Skrátené výkazy RJ Group, s.r.o.