Prehľad o organizácii
RJ Group, s.r.o.
Nám. gen. M. R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom
36051543
2021604178
SK2021604178
nezistený
21.11.2001
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,05
0,14
65,1 %
6,05 tis. €
322 %
2021/2020
32 tis. €
-9,4 %
2021/2020
0,02
312,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk RJ Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby RJ Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,35
0
0,28

Zisk pred zdanením RJ Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA RJ Group, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RJ Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RJ Group, s.r.o.


Konateľ RJ Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RJ Group, s.r.o.


Predmet činnosti RJ Group, s.r.o.


Kataster RJ Group, s.r.o.


Skrátené výkazy RJ Group, s.r.o.