Prehľad o organizácii
Výrobné družstvo V Enta
Sásovská cesta 59, 974 01 Banská Bystrica
36051551
2021600878
Nemá
nezistený
27.11.2001
03.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-708 €
1,66 tis. €
-0,25
N/A
N/A

Zisk Výrobné družstvo V Enta


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Výrobné družstvo V Enta


2014
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
n/a
-9,88
n/a
0,48

Zisk pred zdanením Výrobné družstvo V Enta


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

EBITDA Výrobné družstvo V Enta


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Výrobné družstvo V Enta


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Výrobné družstvo V Enta


Predstavenstvo Výrobné družstvo V Enta


Predmet činnosti Výrobné družstvo V Enta


Kataster Výrobné družstvo V Enta


Skrátené výkazy Výrobné družstvo V Enta