Prehľad o organizácii
Magus Consulting, s.r.o.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
36051578
2021604112
Nemá
nezistený
28.11.2001
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Magus Consulting, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Magus Consulting, s.r.o.


Konateľ Magus Consulting, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Magus Consulting, s.r.o.


Predmet činnosti Magus Consulting, s.r.o.


Kataster Magus Consulting, s.r.o.


Skrátené výkazy Magus Consulting, s.r.o.