Prehľad o organizácii
SEP Bratislava, s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
36051586
2021604211
SK2021604211
nezistený
28.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 32725/B
-294 €
95,2 %
2022/2021
128 tis. €
2,5 %
2022/2021
-0
94,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SEP Bratislava, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby SEP Bratislava, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-226,72
-1,27
0,71
9,99

Zisk pred zdanením SEP Bratislava, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA SEP Bratislava, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SEP Bratislava, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEP Bratislava, s.r.o.


Konateľ SEP Bratislava, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEP Bratislava, s.r.o.


Predmet činnosti SEP Bratislava, s.r.o.


Kataster SEP Bratislava, s.r.o.


Skrátené výkazy SEP Bratislava, s.r.o.