Prehľad o organizácii
EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.
Zimná 14631/10, 974 05 Banská Bystrica
36051608
2021624484
SK2021624484
nezistený
27.11.2001
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,16
0,41
94,4 %
-1,26 tis. €
75,5 %
2021/2020
19,6 tis. €
7,1 %
2021/2020
-0,01
77,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
transparex.sk
1,18
0,06
1,93
0,73

Zisk pred zdanením EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Konateľ EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Predmet činnosti EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Kataster EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.


Skrátené výkazy EMERGING ENTERPRISES, s.r.o.