Prehľad o organizácii
EUROWOOD PLUS, s.r.o.
Rybárska 11, 979 01 Čerenčany
36051616
2020075805
SK2020075805
2 zamestnanci
28.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7454/S
-27,8 tis. €
34,3 %
2022/2021
67 tis. €
94,3 %
2022/2021
-0,16
38,6 %
2022/2021
63,3 tis. €
N/A

Zisk EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,24
0,09
0,34
0,43

Zisk pred zdanením EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Konateľ EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Kataster EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROWOOD PLUS, s.r.o.