Prehľad o organizácii
EUROWOOD PLUS, s.r.o.
Rybárska 11, 979 01 Čerenčany
36051616
2020075805
SK2020075805
2 zamestnanci
28.11.2001
Výroba stavebnostolárska
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,26
-1,87
0,08
86 %
-42,3 tis. €
-82,1 %
2021/2020
34,5 tis. €
-42,3 %
2021/2020
-0,26
-91,8 %
2021/2020
63,3 tis. €
N/A

Zisk EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
3,42
0,14
0,52
0,29

Zisk pred zdanením EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA EUROWOOD PLUS, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Konateľ EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Kataster EUROWOOD PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy EUROWOOD PLUS, s.r.o.