Prehľad o organizácii
KBF Zvolen, s.r.o.
Neresnická cesta 6430, 960 01 Zvolen
36051624
2021722087
Nemá
nezistený
27.11.2001
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KBF Zvolen, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby KBF Zvolen, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,01
0,06
n/a
1,06

Zisk pred zdanením KBF Zvolen, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA KBF Zvolen, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KBF Zvolen, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KBF Zvolen, s.r.o.


Konateľ KBF Zvolen, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KBF Zvolen, s.r.o.


Predmet činnosti KBF Zvolen, s.r.o.


Kataster KBF Zvolen, s.r.o.


Skrátené výkazy KBF Zvolen, s.r.o.