Prehľad o organizácii
Stavebniny H+H, s.r.o.
Zvolenská cesta 61, 974 01 Banská Bystrica
36051632
2020089764
Nemá
nezistený
27.11.2001
05.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stavebniny H+H, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stavebniny H+H, s.r.o.


Konateľ Stavebniny H+H, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stavebniny H+H, s.r.o.


Predmet činnosti Stavebniny H+H, s.r.o.


Kataster Stavebniny H+H, s.r.o.


Skrátené výkazy Stavebniny H+H, s.r.o.