Prehľad o organizácii
Laboratóriá Aliatros s.r.o.
Rastislavova 48, 040 01 Košice
36051659
2021604134
Nemá
27.11.2001
01.01.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Konateľ Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Prokurista Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Predmet činnosti Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Kataster Laboratóriá Aliatros s.r.o.


Skrátené výkazy Laboratóriá Aliatros s.r.o.