Prehľad o organizácii
Pivovar STEIGER a.s.
Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne
36051691
2020065927
SK2020065927
100-149 zamestnancov
30.11.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 683/S
-164 tis. €
-823,5 %
2022/2021
10,6 mil. €
8,4 %
2022/2021
-0,01
-749,3 %
2022/2021
82,9 tis. €
145,5 %
2022/2021
N/A

Zisk Pivovar STEIGER a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby Pivovar STEIGER a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 mil. €
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
transparex.sk
1,52
0,19
0,08
1,68

Zisk pred zdanením Pivovar STEIGER a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA Pivovar STEIGER a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Pivovar STEIGER a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pivovar STEIGER a.s.


Predstavenstvo Pivovar STEIGER a.s.


Člen dozorného orgánu Pivovar STEIGER a.s.


Jediný akcionár a.s. Pivovar STEIGER a.s.


Predmet činnosti Pivovar STEIGER a.s.


Kataster Pivovar STEIGER a.s.


Skrátené výkazy Pivovar STEIGER a.s.