Prehľad o organizácii
K. M. B. Plus, s.r.o.
J.Hollého 7, 965 01 Žiar nad Hronom
36051705
2020064981
Nemá
30.11.2001
07.09.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod K. M. B. Plus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K. M. B. Plus, s.r.o.


Konateľ K. M. B. Plus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. K. M. B. Plus, s.r.o.


Predmet činnosti K. M. B. Plus, s.r.o.


Kataster K. M. B. Plus, s.r.o.


Skrátené výkazy K. M. B. Plus, s.r.o.