Prehľad o organizácii
KALMA GOLD s.r.o.
Rudolfa Jašíka 156/4, 958 01 Partizánske
36051730
2021615321
Nemá
03.12.2001
28.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod KALMA GOLD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KALMA GOLD s.r.o.


Konateľ KALMA GOLD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KALMA GOLD s.r.o.


Predmet činnosti KALMA GOLD s.r.o.


Kataster KALMA GOLD s.r.o.


Skrátené výkazy KALMA GOLD s.r.o.