Prehľad o organizácii
MB Účtovníctvo, s.r.o.
Javornícka 6180/12, 974 11 Banská Bystrica
36051756
2021624583
Nemá
1 zamestnanec
03.12.2001
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,55
0,63
5,52
12,9 %
19,7 tis. €
-7,2 %
2022/2021
37,4 tis. €
2 %
2022/2021
0,55
-2,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MB Účtovníctvo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby MB Účtovníctvo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,71
0,87
0,29
8,03

Zisk pred zdanením MB Účtovníctvo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA MB Účtovníctvo, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MB Účtovníctvo, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MB Účtovníctvo, s.r.o.


Konateľ MB Účtovníctvo, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MB Účtovníctvo, s.r.o.


Predmet činnosti MB Účtovníctvo, s.r.o.


Kataster MB Účtovníctvo, s.r.o.


Skrátené výkazy MB Účtovníctvo, s.r.o.