Prehľad o organizácii
Drevomat Zvolen, s.r.o.
Na Rovni 9, 960 01 Zvolen
36051764
2020070041
SK2020070041
5-9 zamestnancov
03.12.2001
Mal.so žel.tov,farb,skl.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,61
26,6 %
586 €
-98,3 %
2022/2021
639 tis. €
-7,8 %
2022/2021
0
-98 %
2022/2021
16,2 tis. €
68,4 %
2020/2019
N/A

Zisk Drevomat Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Drevomat Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
750 tis. €
700 tis. €
650 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
22
0,73
0,02
5,97

Zisk pred zdanením Drevomat Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Drevomat Zvolen, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Drevomat Zvolen, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Drevomat Zvolen, s.r.o.


Konateľ Drevomat Zvolen, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Drevomat Zvolen, s.r.o.


Predmet činnosti Drevomat Zvolen, s.r.o.


Kataster Drevomat Zvolen, s.r.o.


Skrátené výkazy Drevomat Zvolen, s.r.o.