Prehľad o organizácii
OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.
Obrancov mieru 66, 986 01 Fiľakovo
36051772
2020083439
SK2020083439
5-9 zamestnancov
04.12.2001
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,22
0,52
33,9 %
-31,9 tis. €
-601,4 %
2022/2021
488 tis. €
5,8 %
2022/2021
-0,14
-671,7 %
2022/2021
22 tis. €
-38,1 %
2022/2021
N/A

Zisk OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
22
0,66
0,01
2,3

Zisk pred zdanením OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Konateľ OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Predmet činnosti OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Kataster OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Skrátené výkazy OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.