Prehľad o organizácii
OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.
Obrancov mieru 66, 986 01 Fiľakovo
36051772
2020083439
SK2020083439
5-9 zamestnancov
04.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7469/S
-76,2 tis. €
-139 %
2023/2022
322 tis. €
-33,9 %
2023/2022
-0,53
-270,1 %
2023/2022
22 tis. €
-38,1 %
2022/2021
N/A

Zisk OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
10,53
0,49
0
1,39

Zisk pred zdanením OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Jana OlšiakováJánošíkova 27, Fiľakovo04.12.2001
Ján OlšiakJánošíkova 27, Fiľakovo04.12.2001


Konanie menom spoločnosti [04.02.2010]

Každý konateľ koná samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Jana OlšiakováJánošíkova 27, Fiľakovo06.08.20221660 € (25 %)
Ján OlšiakJánošíkova 27, 986 01 Fiľakovo06.08.20224980 € (75 %)

Predmet činnosti OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Názov
Vznik
Zánik
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb04.12.2001
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien04.12.2001
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby04.12.2001
- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby04.12.2001
- kontroly správnosti oceňovacích prác a ich podkladov04.12.2001
- zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení04.12.2001
- rozpočtové práce a kalkulácie stavieb04.12.2001
- maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností04.12.2001
- veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností04.12.2001
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností04.12.2001

Kataster OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL