Prehľad o organizácii
eSoft s.r.o.
A.Hlinku 1649, 962 12 Detva
36051799
2020072604
SK2020072604
2 zamestnanci
04.12.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7471/S
4,07 tis. €
6,5 %
2022/2021
530 tis. €
11,2 %
2022/2021
0,01
13,1 %
2022/2021
25,9 tis. €
-67,1 %
2022/2021
N/A

Zisk eSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby eSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
16,96
0,25
0,1
0,33

Zisk pred zdanením eSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA eSoft s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod eSoft s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie eSoft s.r.o.


Konateľ eSoft s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. eSoft s.r.o.


Predmet činnosti eSoft s.r.o.


Kataster eSoft s.r.o.


Skrátené výkazy eSoft s.r.o.