Prehľad o organizácii
eSoft s.r.o.
A.Hlinku 1649, 962 12 Detva
36051799
2020072604
SK2020072604
2 zamestnanci
04.12.2001
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,25
77 %
3,82 tis. €
12,6 %
2021/2020
477 tis. €
69,7 %
2021/2020
0,01
-3,2 %
2021/2020
25,9 tis. €
-67,1 %
2022/2021
N/A

Zisk eSoft s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby eSoft s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
16,35
0,23
0,1
0,38

Zisk pred zdanením eSoft s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
4,5 tis. €
4 tis. €
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA eSoft s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod eSoft s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie eSoft s.r.o.


Konateľ eSoft s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. eSoft s.r.o.


Predmet činnosti eSoft s.r.o.


Kataster eSoft s.r.o.


Skrátené výkazy eSoft s.r.o.