Prehľad o organizácii
Lucena, s. r. o.
Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
36051802
2020095308
Nemá
nezistený
05.12.2001
10.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,88 tis. €
95,7 %
2017/2016
779 tis. €
-19 %
2017/2016
-0
85,2 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk Lucena, s. r. o.


2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby Lucena, s. r. o.


2016
2017
1 mil. €
950 tis. €
900 tis. €
850 tis. €
800 tis. €
750 tis. €
transparex.sk
36,97
0,19
0,19
0,51

Zisk pred zdanením Lucena, s. r. o.


2016
2017
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lucena, s. r. o.


2016
2017
-70 tis. €
-80 tis. €
-90 tis. €
-100 tis. €
-110 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Lucena, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lucena, s. r. o.


Konateľ Lucena, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lucena, s. r. o.


Správca konkurznej podstaty Lucena, s. r. o.


Predmet činnosti Lucena, s. r. o.


Kataster Lucena, s. r. o.


Skrátené výkazy Lucena, s. r. o.