Prehľad o organizácii
Euroboard s.r.o.
Veľké Stankovce 676, 913 11 Trenčianske Stankovce
36051811
2020082328
Nemá
nezistený
07.12.2001
21.07.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
15,5 tis. €
698,3 %
2015/2014
98,3 tis. €
164,1 %
2015/2014
0,38
196,4 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Euroboard s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Euroboard s.r.o.


2014
2015
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
3,62
0,58
0,01
2,28

Zisk pred zdanením Euroboard s.r.o.


2014
2015
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Euroboard s.r.o.


2014
2015
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Euroboard s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Euroboard s.r.o.


Konateľ Euroboard s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Euroboard s.r.o.


Predmet činnosti Euroboard s.r.o.


Kataster Euroboard s.r.o.


Skrátené výkazy Euroboard s.r.o.