Prehľad o organizácii
NOVOKER HOLDING a.s.
Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec
36051829
2021604376
Nemá
nezistený
10.12.2001
23.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod NOVOKER HOLDING a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVOKER HOLDING a.s.


Predstavenstvo NOVOKER HOLDING a.s.


Člen dozorného orgánu NOVOKER HOLDING a.s.


Predmet činnosti NOVOKER HOLDING a.s.


Kataster NOVOKER HOLDING a.s.


Skrátené výkazy NOVOKER HOLDING a.s.